Finnmark

aslak karen anna nils hunder samepiker Kvænangsfjell
samer rein samer Nordkapp
tre samer samefamilie
>> 2